Det drejer sig fx om opstribning af vejforløbet, forgængerovergange, hastighedsdæmpning via skiltning og bump, afspærring af Skolevej ved Brugsen i krydset Skolevej/Søvej, nyt byinventar mv.

I den kommende tid vil vi gerne høre dine tanker og erfaringer med de forskellige tiltag, for sammen finder vi de bedste løsninger.

Ring eller skriv til Bjørn Henrichsen, sekretær for Bysamarbejdet Hvalsø: 53808188 eller bjhe@lejre.dk
Du kan også høre mere om projektet via Hovedgadegruppen i Bysamarbejdet Hvalsø: Lene Creutzberg: 30292500 eller creutzberg61@gmail.com.

VH.
Bysamarbejdet Hvalsø


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.