• Mandag 8/1 fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek: Ordinært møde med en times tema omkring bygningsfornyelsesindsatsen.
  • Tirsdag 30/1 fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek: Temamøde omkring den langsigtede planlægning af områdefornyelsen, herunder planlægningen af fremadrettede aktiviteter, koordineringen mellem dem, økonomien mv.
  • Mandag 12/3 fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek: Ordinært møde. Emnet for tematime endnu ikke fastlagt.
  • Mandag 16/4 fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek: Ordinært møde. Emnet for tematime endnu ikke fastlagt.

Bysamarbejdet arbejder helhedsorienteret, inkluderende og tværfagligt med at sætte en positiv udvikling i gang i Hvalsø med udgangspunkt i byens engagement frem mod 2021, og arbejdet sker inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte. Læs mere her.

Brug Bysamarbejdet Hvalsø – det er til for hele byen

Vil du være med til at skabe din egen by, eller brænder du for et projekt, så tøv ikke med at kontakte Bysamarbejdet Hvalsø. Du kan både sende ansøgninger, ideer eller forslag til Bysamarbejdet Hvalsø. Send direkte til Bysamarbejdets sekretær Bjørn Henrichsen i Lejre Kommune. Enten pr. mail bjhe@lejre.dk eller ring 5380 8188.

Forslag eller ideer skal sendes senest 4 arbejdsdage før møder i Bysamarbejdet Hvalsø, hvis de skal med i mødedagsorden. Du er også meget velkommen til at kontakte Bysamarbejdets medlemmer direkte - der er allerede mange spændende ting i gang, og der er brug for flere kræfter.

Hovedgadegruppen: Lene Creutzberg: 3029 2500 eller creutzberg61@gmail.com.
Frodighed og Samspil: Peter Schultz Jørgensen - 4220 5099 eller psjcity@gmail.com.
Stationsgruppen: Ole D. Jensen - 2373 9632 eller oledangvard@gmail.com.
Kunst og Forskønnelse: Charlott Bamford Christensen: 2029 6424 eller jord.ax@sol.dk.
Historiefortælling og Kulturarv: Rolf Hegedys – 4640 7717 eller agent@agentskilte.dk.
Aktivitetsgruppen: Rene Jørgensen – 4071 1991 eller positivglad@gmail.com.
Hvalsø Bylav: Gert Fabrin – 2245 7815 eller gertfabrin@hotmail.com.
Lejre Erhvervsforum: Søren Jepsen – 2988 4181 eller sj@sjauto.dk.
Paraply Hvalsø Idræt: Merete Grunnet – 2264 9938 eller merete@grunnet.one.
Kulturkaravanen: Jens Breum – 2054 2959 eller jensbreum@live.dk.
Skolebestyrelsen Hvalsø Skole: Louise Bonde Raasthøj – 2726 1231 eller lobralab@gmail.com.
Hvalsø Bio: Erwin Næs – 2469 3850 eller erwin@naes.dk.

Følg med i mødedagsordener og referater

Møde den 9. maj 2017

Møde den 19. juni 2017

Møde den 4. september 2017

Møde den 9. oktober 2017

Møde den 6. november 2017


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.