Følg med i Bysamarbejdet - det er til for hele byen
Opdateret den 26. juni 2019

Plant1

Bysamarbejdet Hvalsø blev dannet i foråret 2017 som en overbygning på Vores Hvalsø-initiativet. Bysamarbejdet består af 12 valgte repræsentanter for lokale arbejdsgrupper, foreninger og organisationer, der sammen arbejder helhedsorienteret med at sætte en positiv udvikling i gang i Hvalsø Bymidte. Bysamarbejdet tager sammen med Lejre Kommune ansvar for gennemførelsen af en områdefornyelse i perioden 2016-21, og indsatsen sker inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte. Læs det her.

Vær med til at skabe de gode løsninger
Vil du i gang med et projekt i bymidten? Brænder du for en ide? Tøv ikke med at bruge Bysamarbejdet. Du kan både sende ansøgninger, ideer eller forslag, der vil blive behandlet på Bysamarbejdets møder – se afholdte og kommende møder nedenunder. Send forslag eller ideer senest 4 arbejdsdage før et møde, hvis de skal med i mødedagsorden. Skriv gerne direkte til Bysamarbejdets sekretær Bjørn Henrichsen i Lejre Kommune. Enten pr. mail: bjhe@lejre.dk eller via telefon: 5380 8188.

Udgangspunktet for Bysamarbejdets arbejde er, at det skal tage udgangspunkt i lokalsamfundets liv og initiativ, så jo flere der vil være med til at gøre en forskel – jo bedre. Du er derfor også meget velkommen til at kontakte Bysamarbejdets medlemmer direkte - der er allerede mange spændende ting i gang, og der er brug for flere kræfter:

Hovedgadegruppen: Lene Creutzberg: 3029 2500 eller creutzberg61@gmail.com.
Frodighed og Samspil: Peter Schultz Jørgensen - 4220 5099 eller psjcity@gmail.com.
Stationsgruppen: Ole D. Jensen - 2373 9632 eller oledangvard@gmail.com.
Kunst og Forskønnelse: Kirsten Albæk: 2374 3093 eller kkalbek@gmail.com.
Historiefortælling og Kulturarv: Rolf Hegedys – 4640 7717 eller agent@agentskilte.dk.
Aktivitetsgruppen: Rene Jørgensen – 4071 1991 eller positivglad@gmail.com.

Hvalsø Bylav: Gert Fabrin – 2245 7815 eller gertfabrin@hotmail.com.
Lejre Erhvervsforum: Frederik Dahl – frederik@thors.it.
Paraply Hvalsø Idræt: Merete Grunnet – 2264 9938 eller merete@grunnet.one.
Skolebestyrelsen Hvalsø Skole: Niels Sommer Pedersen - niels.sommer.pedersen@gmail.com.
Hvalsø Bio: Varny Hansen – varny.hansen@mail.dk.

Kommende møder
I 2019 er planlagt følgende møder:

Mandag den 25/2.
Mandag den 25/3.
Mandag den 29/4.
Mandag den 27/5.
Mandag den 17/6. 
Mandag den 26/8.
Mandag den 30/9.
Mandag den 28/10.
Mandag den 25/11. 
 
Alle møder holdes på Hvalsø Bibliotek fra kl. 17-20. Oppe på loftet – Bentes Tranes gamle kontor.

Afholdte møder – dagordener og referater
Du kan se dagsordener og referater for de møder, der siden maj 2017 er holdt i Bysamarbejdet Hvalsø:

1. Møde. Den 9/5-17. Læs dagsorden og referat.
2. Møde. Den 19/6-17. Læs dagsorden og referat.
3. Møde. Den 4/9-17. Læs dagsorden og referat.
4. Møde. Den 9/10-17. Læs dagsorden og referat.
5. Møde. Den 6/11-17. Læs dagsorden og referat.
6. Møde. Den 8/1-18. Læs dagsorden og referat.
7. Møde. Den 30/1-18. Læs dagsorden og referat.
8. Møde. Den 12/3-18. Læs dagsorden og referat.
9. Møde. Den 16/4-18. Læs dagsorden og referat.
10. Møde. Den 28/5-18. Læs dagsorden og referat.
11. Møde. Den 27/8-18. Læs dagsorden og referat.
12. Møde. Den 24/9-18. Læs dagsorden og referat.
13. Møde. Den 29/10-18. Læs dagsorden og referat.
14. Møde. Den 29/11-18. Læs dagsorden og referat.
15. Møde. Den 28/1-19. Læs dagsorden og referat.
16. Møde. Den 25/2-19. Læs dagsorden og referat.
17. Møde. Den 25/3-19. Læs dagsorden og referat.
18. Møde. Den 29/4-19. Læs dagsorden og referat.
19. Møde. Den 27/5-19. Læs dagsorden og referat.
20. Møde. Den 17/6-19. Læs dagsorden og referat. 

 

 


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.