Det er godt for naturen og vil giver flere oplevelser for borgerne - børn, unge, ældre og gamle. Projektet indeholder flere elementer.

For det første vil der blive etableret forskellige former for opholdssteder. Der har længe været efterlyst bænke. De kommer nu. Der vil også blive etableret en lille samt en større spiseplads med bænke og borde på søsiden ved Bibliotekshaven.

For det andet vil der blive fremmet en naturrigdom, ved plantning og såning af med vildblomster på foreløbig fem steder ved søbredden. Der vil også blive plantet nogle enkelte træer og grupper af buske. Til sammen vil det danne nogle flotte indramninger, forstærke forskelligheden i oplevelser og forstærke søens kvaliteter.

Planen er udarbejdet af en gruppe borgere i arbejdsgruppen Frodighed & Samspil, der er en del af områdefornyelsen i Hvalsø. Input fra snakker med borgere i området op på Byens Dag i juni måned er indarbejdet i planen.

Bænke og borde vil blive etableret her i efteråret ligesom plantning af træer og buske. Andre elementer vil blive etableret til foråret.

Forslaget er i høring i perioden fra 2. til 16. oktober.

Link til høringsoplægget >


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.