Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af bymidten. Bygningsfornyelsesmidlerne er særligt målrettet ejer- og andelsboliger, hvor ejendommen er opført før 1960, og som trænger til renovering.
Kun ejere af bygninger eller andre med fuldmagt fra ejere kan søge midlerne. Ansøgerne skal være parate til at medfinansiere mindst 50 procent af den samlede projektsum – gerne mere. I særlige tilfælde kan der medfinansieres op til 75 procent af projektsummen for bevaringsværdige bygninger.
Der kan kun søges om midler inden for områdefornyelsesområdet.
Efter ansøgningsfristens udløb vil alle ansøgninger blive behandlet og prioriteret samlet af Bysamarbejdet Hvalsø samt politisk. Ansøgere kan forvente svar senest i slutningen af juni.
Der er en række ting, der lægges vægt på ved vurderingen af de enkelte ansøgninger.
Projekterne skal løfte det, der er nedslidt og trænger mest først. De skal give en synlig og størst mulig forandring. Det kan blandt andet være renovering af facader og klimaskærme ud mod Hovedgaden med murreparation, puds, maling, nye vinduer samt døre der passer til den øvrige renovering. En sammenhæng med nabobygninger og miljøet omkring bygningen, herunder farvemæssigt, materialer eller forbedring af kulturelle, arkitektoniske eller håndværksmæssige kvaliteter.
Bygningsfornyelsesmidlerne skal række længst muligt til flest mulige gode projekter. Det betyder, at ansøgere skal overveje, hvor meget støtte de søger. Der skal være plads til mange gode projekter. Der kan søges midler i hele områdefornyelsesområdet, men der er et særligt fokus på at sætte en positiv udvikling i gang i Hovedgaden.
Send din ansøgning til sekretær for områdefornyelsen: Bjørn Henrichsen, bjhe@lejre.dk.
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at skrive en e-mail eller ringe direkte på 53 80 81 88. Ansøgningsfrist er 25. april.
Du kan læse mere om områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i byfornyelsesprogrammet: http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.