I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte har Lejre Kommune en pulje til bygningsfornyelse på 1,5 millioner kroner. Lejre Kommune finansierer selv de 0,45 millioner kroner, og resten er statslige midler. Der er indtil nu brugt cirka en tredjedel af midlerne. Derfor gennemføres en ekstra ansøgningsrunde. 

Skrevet 02.10.19 Der foreligger nu en plan for udvikling søområdet i Hvalsø. Det overordnede mål er at skabe et sundere og rigere plante- og dyreliv i søområdet.

Skrevet den 16. maj 2019 Hvad er et hus for byen i Hvalsø? Hvordan skal søområdet udvikle sig? Hvornår går arbejdet med Hovedgaden i gang? Hvilke projekter arbejder Bysamarbejdet Hvalsø med? Hvem står bag, og hvordan kan jeg selv være med til at gøre bymidten bedre?

Opdateret den 12. april 2021 Bysamarbejdet Hvalsø blev dannet i foråret 2017 som en overbygning på Vores Hvalsø-initiativet. Bysamarbejdet består af 12 valgte repræsentanter for lokale arbejdsgrupper, foreninger og organisationer, der sammen arbejder helhedsorienteret med at sætte en positiv udvikling i gang i Hvalsø Bymidte.

Skrevet den 11-12-2017 Siden dannelsen i maj 2017 har Bysamarbejdet Hvalsø holdt fem møder. Du kan læse dagsordener og referater nedenfor, og i 2018 er følgende møder planlagt:

Skrevet den 08-11-2017 I de kommende 6 måneder gennemfører vi forsøg og tiltag i og omkring Hovedgaden, der skal forbedre trafiksikkerheden og gøres os klogere på arbejdet med ny og bedre Hovedgade i Hvalsø.


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.